Produkter

Ramverksta´n

Vi utför inramningar i egen ramverkstad.
En ram är en del av konstverket och påverkar helheten.
Vi kan inramning och gör det till rimligt pris.
Vid inramning av egen konst 20% rabatt
Vid köp av konst på galleriet så ramas konsten in för halva priset